Начальник відділу освіти

Пасічник Світлана Михайлівна

 

Анонс подій
19.07.2018
08:30 - Прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста Прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:19.07.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
15:00 - Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:19.07.2018 15:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
23.07.2018
26.07.2018
08:30 - Прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста Прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:26.07.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
15:00 - Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:26.07.2018 15:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
Докладніше
PISA 2018
Відкритий професійний конкурс Дистанційних курсів "Дистанційне навчання-навчання без кордонів"
Пошук
Стрічка подій:

12.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверне ...

12.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

12.07.2018р. на прийомі у відділі освіти з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста зареєстровано 25 громадян. Направлен ...

12.07.2018р. на прийомі у відділі освіти з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста зареєстровано 25 громадян. Направлення для зарахування в дошкільні заклади отримали 20 дітей. 5 громадянам надані роз’яснення щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти у 2019 році.

09.07.2018 року у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зве ...

09.07.2018 року у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

05.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверне ...

05.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

05.07.2018р. до методиста відділу освіти з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста звернулися 35 відвідувачів. 28 дітей ...

05.07.2018р. до методиста відділу освіти з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста звернулися 35 відвідувачів. 28 дітей направлено до зарахування в дошкільні групи закладів. Відвідувачам надано розяснення щодо порядку зарахування дітей до дошкільних закладів. 7 дітей зареєстровано на зарахування до дошкільних закладів у 2018/2019 навчальному році.

02.07.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

02.07.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені підсумки вивчення питання висвітлення публічної інформації на сайтах закладів освіти, план основних заходів на тиждень.

02.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверне ...

02.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

Докладніше
Корисні посилання
 
Інформація для учнів та батьків | Проект положення про міську батьківську раду
Проект положення про міську батьківську раду
 1. Загальні положення.

 

 1. Міська батьківська рада ( далі – Рада) є колегіальним дорадчим органом при відділі освіти Куп’янської міської ради ( далі – відділ освіти), створеним для забезпечення взаємодії батьківської громадськості міста з органами місцевого самоврядування з метою врахування потреб та інтересів жителів міста, захисту їх прав при формуванні та реалізації міської політики в галузі освіти, а також в цілях здійснення громадського контролю за реалізацією освітніх проектів та цільових програм в системі освіти.
 2. Рада формується на основі добровільної участі в її діяльності батьківської громадськості навчальних закладів системи освіти.
 3. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, актами Куп’янської міської ради та її виконавчих органів з питань освіти, цим Положенням.
 4. Діяльність Ради базується на принципах рівноправності, самоуправління, відкритості,на вивченні та врахуванні суспільної думки, здійснюється на громадських засадах.
 5. Основними функціями Ради є погоджувальна, координаційна, консультативна та експертна.
 6. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

 

 1. Основні завдання Ради.

 

 1. Рада покликана забезпечити узгодження суспільно значимих інтересів батьківської громадськості навчальних закладів та органів місцевого самоврядування для вирішення найбільш важливих питань розвитку освіти у місті Куп’янськ, забезпечення безпеки і захисту прав дітей  шляхом:

 

 1. Залучення батьківської громадськості до визначення і реалізації міської політики в галузі освіти шляхом створення системи взаємодії і партнерства батьківської, педагогічної громадськості та відділу освіти з питань навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління.
 2. Висунення та підтримка громадянських ініціатив, що мають загальноміське значення і спрямовані на розвиток освіти у м. Куп’янськ, забезпечення безпеки і захисту прав дітей.
 3. Виявлення думки батьківської громадськості про ступінь задоволеності управлінням системою освіти міста, навчальними закладами; формування соціального замовлення на конкретні дії, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу, в тому числі щодо зміни мережі навчальних закладів стосовно видів та рівнів освітніх послуг.
 4. Створення громадської думки та забезпечення громадської підтримки серед батьків (осіб, які їх замінюють) управлінських рішень і дій з питань розвитку освіти у м. Куп’янськ.
 5. Організація і проведення міських заходів за участю батьківської громадськості.
 6. Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, що стосуються освіти та навчально-виховного процесу у місті.
 7. Вироблення рекомендацій органам місцевого самоврядування міста щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку освіти.

 

 1. Склад Ради, організація і форми роботи Ради.

 

 1. Рада формується відповідно до цього Положення з числа батьків або законних представників дітей, що навчаються в навчальних закладах міста. Представники від батьківської громадськості висуваються до Ради батьківським радами/комітетами навчальних закладів, у свою чергу сформованими за результатами голосування на загальних батьківських зборах у навчальних закладах.
 2. Чисельний склад Ради встановлюється з розрахунку 1 представник від навчального закладу. Для затвердження персонального складу членів Ради батьківською громадськістю до відділу освіти направляється подання на конкретного кандидата до складу Ради з додатком – протоколом зборів навчального закладу про висунення кандидатури. Внесення змін до складу Ради здійснюється за відповідним поданням батьківської ради/комітету навчального закладу.
 3. Основними формами роботи Ради є засідання Ради, які проводяться відповідно до плану роботи Ради, але не рідше 1 раз на чверть навчального року.
 4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше  двох третин чисельного складу Ради.
 5. Голова Ради обирається з членів Ради на першому засіданні простою більшістю голосів. Секретарем Ради є представник відділу освіти.
 6. Термін повноважень членів Ради закінчується через два роки з дня першого засідання Ради.
 7. Рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Ради. Прийняті рішення оформлюються протоколом за підписом голови та  секретаря Ради. Діловодство здійснюється секретарем Ради.
 8. Регламент роботи Ради визначається самою Радою. Регламентом Ради встановлюються: порядок участі членів Ради в його діяльності; повноваження і порядок діяльності голови, секретаря та членів Ради; терміни і порядок проведення засідань Ради; порядок формування та діяльності комісій та робочих груп Ради; форми та порядок прийняття рішень Ради; інші питання організації діяльності Ради.
 9. Місце і дата скликання засідань Ради визначаються головою і доводяться  до відома його членів не пізніше, ніж за два тижні до проведення чергового засідання. Позачергове засідання може бути скликане з ініціативи голови або на прохання не менше двох третин його членів.
 10. Діяльність Ради здійснюється на підставі щорічного плану роботи, який затверджується рішенням Ради за погодженням відділу освіти.
 11. У структурі Ради можуть утворюватися комісії та робочі групи. До складу комісій входять члени Ради. До складу робочих груп крім членів Ради можуть входити представники міських громадських об’єднань та інші громадяни, залучені до роботи Ради.
 12. Рішення про участь у роботі Ради громадських об’єднань та інших громадян, які не увійшли до її складу, приймається Радою.
 13. До роботи Ради, за погодженням з керівництвом відділу освіти, можуть бути залучені з правом дорадчого голосу працівники відділу освіти, його підрозділів.

 

 1. Права і обов’язки Ради.

 

 1. З метою реалізації функцій, покладених на Раду цим Положенням, Рада має право:

 

 1. Отримувати від відділу освіти, інших виконавчих органів міської ради інформацію, необхідну для організації діяльності.
 2. Проводити слухання з суспільно важливих проблем в галузі освіти та виховання дітей.
 3. Давати висновки про порушення законодавства в галузі освіти відділу освіти і направляти зазначені висновки до компетентних органів або посадових осіб.
 4. Проводити громадську експертизу проектів правових актів та цільових програм, що розробляються органами місцевого самоврядування з питань освіти, виховання та захисту дітей.
 5. Пропонувати для заохочення за досягнення високих результатів у навчанні та вихованні учнів і вихованців кандидатури педагогічних працівників, а також окремих батьків і членів батьківських комітетів навчальних закладів міста.
 6. Вносити пропозиції щодо кадрового складу навчальних закладів міста.
 7. Співпрацювати з благодійними фондами відповідно до законодавства України.
 8. Члени Ради вправі висловлювати свою думку з будь-якого питання діяльності Ради, комісій і робочих груп Ради.
 9. Рада зобов’язана своєчасно інформувати батьківську громадськість про прийняті Радою рішення і проведені заходи через батьківські ради/комітети навчальних закладів та шляхом оприлюднення рішень на офіційному сайті відділу освіти тощо.
 10. Члени Ради зобов’язані брати особисту участь у роботі засідань Ради, комісій і робочих груп відповідно до регламенту Ради.

 

 1. Громадська експертиза.

 

 1. Рада проводить експертизу проектів правових актів та цільових програм, що розробляються органами місцевого самоврядування, які стосуються питань:

 

 1. Визначення принципів міської політики в галузі освіти.
 2. Забезпечення прав громадян України на отримання освіти.
 3. Забезпечення якості отримання освіти учнями та вихованцями навчальних закладів системи освіти м. Куп’янська.
 4. Забезпечення безпеки та здоров’я учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста.
 5. Проведення експертизи правових актів призначається за рішенням Ради. А також за клопотанням органів місцевого самоврядування. Для проведення експертизи Рада створює робочу групу, яка має право:

 

 1. Залучати експертів.
 2. Рекомендувати Раді направити до органів місцевого самоврядування запит про надання документів і матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
 3. Висновки, ухвалені за результатами громадської експертизи, направляються до відділу освіти.

 

 1. Заключні положення.

 

 1. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює відділ освіти.
 2. Документи і матеріали по роботі Ради зберігаються у відділі освіти не менше трьох років.
 3. Ліквідація Ради може здійснюватися за рішенням загальних зборів батьківського активу навчальних закладів міста, який скликається за рішенням Ради, або ініціативи батьківських рад/комітетів навчальних закладів, відділу освіти.
 4. У всіх випадках, не передбачених цим Положенням, Рада керується законодавством України та рішеннями органів управління освітою.
 5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
Переглядів: 253
Дата публікації: 14:32 25.01.2017